KAMP
Schilderijen en tekeningen van Geert Van Autgaerden

KAMP

 

 

 

 

 

Greet Van Autgaerden behandelt in haar werk voornamelijk de relatie tussen mens en natuur, oorspronkelijk vanuit esthetisch oogpunt, later vanuit een ethisch vraagstuk. In die context tast ze de grenzen van privacy af met het project ‘Kamp’.

Haar tekeningen en schilderijen spelen zich af in een surrogaat wereldje, verwilderde plaatsen die tot stand komen aan de rand van woongebieden. Plekken waar de natuur de ordening die er voordien was heeft overgenomen.

De zucht naar het wilde en de roep van ongerepte natuur wakkert de verbeelding aan en voedt de drang naar avontuur. Vergeten plaatsen worden verborgen plaatsen , een stuk natuur wordt toegeëigend en er ontstaat een kamp.

Een kamp bouwen is eigenlijk niet meer dan het herordenen van die elementen die op die bepaalde plaats voor handen zijn , dat wat er al is een beetje anders rangschikken zodat het zijn bouwer kan bergen.
Deze kleine ingreep trekt het beeld van een chaotische natuur, in werkelijkheid een ingenieuze vorm van harmonie, uit balans. Het is met deze verwarring dat Greet Van Autgaerden speelt bij het construeren van haar beelden. De natuur wordt getemd, zij het door ze te schilderen of door ze te manipuleren tot een schuilplaats.

Wanneer lezen we een ingreep in de natuur als een kamp en vanaf wanneer ervaren we dit als verboden terrein? Kan je een stuk openbaar domein zomaar claimen en door er een kamp te bouwen je naam erop kleven? Hoe definiëren we onszelf in het afbakenen van ons territorium, bouw je een kamp om je in terug te kunnen trekken of om je macht tentoon te spreiden , hoe claim je een stuk natuur en bestaat er zoiets als universele kampen die overal en altijd min of meer hetzelfde zijn… ?
Als het over kampen gaat stoten we op een heleboel onduidelijkheden en omwille van hun oorspronkelijkheid en het feit dat deze bouwsels buiten de maatschappij staan geven ze een interessante kijk op ons gedrag.


Om antwoord op enkele van deze punten te vinden heeft Greet Van Autgaerden , bij wijze van research , een verzameling kampen aangelegd. Schetsen van kampen , getekend door mensen van verschillende leeftijd en nationaliteit, gebouwd in hun jeugd . Tevens bouwde ze een aantal kampen uit de verzamelde schetsen en verhalen opnieuw op om dan te observeren enerzijds op welke manier en hoe snel de natuur er terug beslag op legt , en ook hoe de verdeling van het territorium evolueert.

Anderzijds is het gebrek aan klaarheid zelf een vereiste voor het kamp.
Een kamp verdwijnt in zijn omgeving en doemt eruit op wanneer je’t bij toeval ontdekt.
Er zijn geen bouwvoorschriften en geen wetten. Een kamp is een vrijplaats, een plaats waar eigen wetten gelden, een plaats met niet te overziene mogelijkheden. Het is een tankstation op de route van je ontwikkeling, een voorlopige plek ter voorbereiding op iets beters. Tijdelijk en verborgen met uitzicht op de toekomst, een positief bouwsel, en daarin onderscheidt het zich van kampen die ontstaan uit de noodzaak om te overleven.
Zijn vorm daarentegen staat wel vast : een kamp moet zijn maker voorzien van 3 elementen, nl. rugdekking, uitzicht aan de voorzijde en een dak boven het hoofd. (uit ‘het survival handboek’).


Neem nu een kamp in een bakstenen brievenbus. Je bevindt je in een donkere besloten ruimte en je kijkt naar buiten door een opening verderop. Vanuit het zijne naar het andere kijken. Dergelijke composities zijn erop voorzien je blik via de binnenkant naar buiten te leiden.

Het fysieke introverte gevoel dat in een kamp vertoeven met zich meebrengt moet terug opgeroepen worden. Dat effect wordt versterkt door het grote formaat van de doeken en de cirkelvormig opgebouwde planmatige composities. Hoeken, ronde en halfronde vormen, clair-obscur , beeldelementen bij uitstek die het geborgen karakter benadrukken. Want uiteindelijk is het schilderen van kampen een experimenteren met de meest primitieve en elementaire vorm van bouwen, los van plaats of tijd, onlosmakelijk verbonden met een erg sterke betekenis en net daarom zo herkenbaar.